XML až PDF

Nahrajte súbor XML spôsobom, ktorý je pre vás vhodný a kliknutím na tlačidlo „KONVERTOVAŤ“ získate súbor PDF.

Poslať výsledok na adresu:

email
dropbox
file-image

Uvoľnite súbory

google drive
Alebo vyberte súbor v počítači

Vedeli ste, že konverzia XML (Extensible Markup Language) na PDF (Portable Document Format) môže slúžiť mnohým účelom? XML je určený na štruktúrovanie a kódovanie údajov, zatiaľ čo PDF je optimalizovaný pre vizuálnu prezentáciu. Konvertovaním XML na PDF môžete vytvárať vizuálne príťažlivé dokumenty, ktoré zachovajú pôvodné formátovanie, rozloženie a štýl vašich údajov. To uľahčuje zdieľanie alebo distribúciu informácií v štandardizovanom formáte, ktorý je možné vytlačiť.

XML sa bežne používa ako formát výmeny údajov pre webové služby alebo scenáre integrácie údajov. Konverzia XML do PDF umožňuje vytvárať zostavy alebo tlačiteľné dokumenty zo štruktúrovaných údajov. Môžete dokonca definovať šablóny, hárky štýlov alebo rozloženia, aby sa údaje XML transformovali na dobre navrhnutú zostavu PDF, ktorú je možné ľahko zdieľať, archivovať alebo vytlačiť.

Vo vydavateľskom priemysle alebo systémoch správy obsahu sa XML často používa ako rámec na vytváranie štruktúrovaného obsahu. Konverciou XML na PDF môžete publikovať obsah založený na XML ako profesionálne naformátované dokumenty, knihy, články alebo brožúry. PDF poskytuje prenosný a široko kompatibilný formát na distribúciu publikovaných materiálov vizuálne konzistentným spôsobom.

Konverzia XML do PDF vám tiež umožňuje zúčastňovať sa na pracovných postupoch konverciou obsahu XML do formátu, ktorý je možné ľahko prezerať, komentovať alebo upravovať pomocou rôznych nástrojov alebo aplikácií PDF.

Ako to funguje

01
arrow

Vyberte súbory

Môžete si vybrať súbory zo súborového systému, Dropboxu a Disku Google. Vložte text do textového poľa pre údaje textu.

02
arrow

Stlačte tlačidlo „KONVERTOVAŤ“

s cieľom nahrať súbory na spracovanie.

03

Počkajte na dokončenie

Bude to trvať od 10 sekúnd do niekoľkých minút v závislosti od počtu a veľkosti súborov.

FAQ

Prečo musím previesť dokument XML na PDF?

Konverzia dokumentu XML do formátu PDF môže byť užitočná na rôzne účely, napríklad na publikovanie a zdieľanie štruktúrovaného obsahu v prístupnejšom formáte. Môže tiež pomôcť pri vytváraní tlačených verzií dokumentov alebo zostáv XML, ukladaní a distribúcii údajov XML v štandardizovanom, neupraviteľnom formáte a pri vytváraní vizuálne príťažlivých a formátovaných dokumentov zo zdrojov XML.

Ako môžem previesť dokument XML na PDF?

Konverzia dokumentov XML do PDF pozostáva z dvoch hlavných krokov. Po prvé, XSLT (Extensible Style Sheet Language Transformations) sa používa na transformáciu dokumentu XML na XSL-FO (Extensible Style Sheet Language Formatting Objects). Po druhé, procesor XSL-FO sa používa na prevod súboru XSL-FO do formátu PDF. Apache FOP (Formatting Objects Processor) je široko používaný nástroj pre tento proces.