XLSX až PDF

Nahrajte súbor XLSX spôsobom, ktorý je pre vás vhodný a kliknutím na tlačidlo „KONVERTOVAŤ“ získate súbor PDF.

Poslať výsledok na adresu:

email
dropbox
file-image

Uvoľnite súbory

google drive
Alebo vyberte súbor v počítači

Konverzia súborov z XLSX do PDF je bežnou praxou v rôznych scenároch. Jedným z hlavných dôvodov použitia konvertora XLSX na PDF je zdieľanie údajov z tabuľkových hárkov vo univerzálne prístupnom formáte. Konvertovaním súborov xlsx do formátu pdf môžu príjemcovia presne zobraziť obsah, aj keď nemajú špecializovaný softvér pre tabuľky. Konverzia XLSX na PDF je navyše cenná, ak chcete zachovať formátovanie a rozloženie údajov, pretože súbory pdf zachovávajú vzhľad dokumentu, písma a grafiku.

Ďalším dôležitým prípadom použitia konverzie XLSX na PDF je vytváranie profesionálnych správ, faktúr alebo obchodných dokumentov. Konverciou súborov xlsx do formátu pdf môžete prezentovať svoje informácie vylepšeným a bezpečným spôsobom, vďaka čomu sú vhodné na zdieľanie s klientmi, kolegami alebo zainteresovanými stranami. Pri zaobchádzaní s dôvernými alebo citlivými údajmi môže konverzia XLSX na PDF zvýšiť bezpečnosť, pretože súbory pdf môžu byť chránené heslom alebo šifrované, čo vašim informáciám pridáva ďalšiu vrstvu ochrany.

Stručne povedané, možnosť konvertovať XLSX na PDF slúži na viaceré účely a zaisťuje, že vaše údaje sú ľahko zdieľateľné, dobre zachované a profesionálne prezentované s možnosťami zvýšenej bezpečnosti v prípade potreby.

Ako to funguje

01
arrow

Vyberte súbory

Môžete si vybrať súbory zo súborového systému, Dropboxu a Disku Google. Vložte text do textového poľa pre údaje textu.

02
arrow

Stlačte tlačidlo „KONVERTOVAŤ“

s cieľom nahrať súbory na spracovanie.

03

Počkajte na dokončenie

Bude to trvať od 10 sekúnd do niekoľkých minút v závislosti od počtu a veľkosti súborov.