Rozdeliť PDF

Rozdeľte súbory PDF na časti, extrahujte ich fragmenty.

Poslať výsledok na adresu:

email
dropbox
file-image

Uvoľnite súbory

google drive
Alebo vyberte súbor v počítači

Naša webová aplikácia je všestranný nástroj určený na rozdelenie súborov PDF do rôznych častí, aby vyhovoval špecifickým potrebám používateľov. Používatelia môžu rozdeliť dokumenty PDF niekoľkými spôsobmi, čo z neho robí cenný zdroj pre širokú škálu scenárov.

Schopnosť rozdeliť súbory PDF na základe jednej strany je základnou črtou našej aplikácie. Táto funkcia umožňuje používateľom rozdeliť jeden súbor PDF na jednotlivé stránky a vytvoriť súbor rozdelených súborov PDF, z ktorých každý obsahuje jednu stranu. Táto funkcia rozdeleného PDF je užitočná pri úlohách, ako je extrahovanie konkrétnych stránok alebo prvkov z veľkého dokumentu.

Ďalšou cennou schopnosťou našej webovej aplikácie je možnosť rozdeliť súbory PDF na nepárne a párne stránky. Používatelia môžu dokument ľahko rozdeliť do dvoch odlišných súborov a poskytnúť im rozdelené súbory PDF, ktoré obsahujú buď nepárne alebo párne čísla strany. Táto funkcia rozdeleného PDF môže byť užitočná pri úlohách, ako je príprava obojstranných dokumentov na tlač alebo samostatné preskúmanie konkrétnych sekcií.

Pre používateľov, ktorí vyžadujú cielenejší prístup, naša aplikácia ponúka možnosť rozdeliť súbory PDF na rovnaké časti na základe určeného množstva stránok. To znamená, že môžu rovnomerne rozdeliť dokument PDF do viacerých rozdelených súborov PDF, z ktorých každý obsahuje požadovaný počet strán. Táto funkcia rozdeleného PDF je výhodná pre úlohy, ako je rozklad zdĺhavých dokumentov pre jednoduchšiu distribúciu alebo štúdium.

Naša webová aplikácia navyše umožňuje používateľom rozdeliť súbory PDF podľa konkrétneho čísla stránky a efektívne vytvárať dva rozdelené súbory PDF — jeden pred zadanou stranou a jeden po ňom. Táto funkcia je užitočná, keď chcú používatelia extrahovať alebo rozdeliť dokument PDF v presnom bode obsahu, čím sa zvyšuje flexibilita procesu rozdelenia PDF.

Naša aplikácia tiež poskytuje používateľom možnosť extrahovať celý rad stránok z dokumentu PDF do viacerých samostatných súborov. Táto funkcia rozdeleného PDF je užitočná najmä vtedy, keď používatelia potrebujú pracovať s konkrétnymi časťami väčšieho dokumentu, čo umožňuje ľahký prístup k príslušnému obsahu v jednotlivých rozdelených súboroch PDF.

Okrem toho môžu používatelia využiť našu webovú aplikáciu na extrahovanie definovaného rozsahu stránok z PDF do jedného konsolidovaného súboru. Táto funkcia rozdeleného PDF zefektívňuje proces zhromažďovania a organizovania súvisiaceho obsahu, čo uľahčuje efektívne spravovanie a zdieľanie konkrétnych sekcií dokumentov.

Ako to funguje

01
arrow

Vyberte súbory

Môžete si vybrať súbory zo súborového systému, Dropboxu a Disku Google.

02
arrow

Vyberte požadovanú metódu rozdelenia.

Uveďte, ktorej časti z nás chcete získať výsledok.

03
arrow

Stlačte tlačidlo „ROZDELIŤ“

s cieľom nahrať súbory na spracovanie.

04

Počkajte na dokončenie

Bude to trvať od 10 sekúnd do niekoľkých minút v závislosti od počtu a veľkosti súborov.

FAQ

Existujú nejaké obmedzenia na rozdelenie súborov PDF?

V jednej operácii môžete rozdeliť až 10 súborov. Celková veľkosť súborov by mala byť až 30 megabajtov.

Môžem rozdeliť súbor PDF na viacero častí s rovnakým počtom strán?

Pomocou nášho rozdeľovača PDF môžete ľahko rozdeliť PDF na viac častí na základe požadovaného počtu strán.

Môžem rozdeliť súbor PDF na základe záložiek alebo obsahu?

Nie, PDF nemôžete rozdeliť na základe záložiek alebo obsahu. Môžete však vybrať možnosť „Extrahovať podľa rozsahu strán“ a určiť rozsahy strán, ktoré chcete extrahovať zo súboru.