Zlúčiť Excel do PDF

Zlúčiť súbory programu Excel v ľubovoľnom poradí.

Nahrávanie súborov...

Poslať výsledok na adresu:

email
dropbox
file-image

Uvoľnite súbory

google drive
Alebo vyberte súbor v počítači

Režim

Môžete tiež zlúčiť súbory nasledujúcich formátov:

Zlúčenie tabuliek programu Excel do dokumentov PDF je bežnou praxou v mnohých scenároch. Umožňuje vám kombinovať viac súborov programu Excel do jedného ľahko zdieľaného dokumentu PDF. Tu sú niektoré prípady, keď je užitočné zlúčenie programu Excel do PDF:

Kombinácia viacerých zostáv: Excel môžete zlúčiť do PDF, ak chcete zostaviť niekoľko mesačných zostáv do jedného dokumentu PDF na distribúciu.

Vytváranie komplexných príručiek: Ak máte sériu príručiek alebo príručiek založených na Exceli, zlúčenie programu Excel do PDF môže byť užitočné pri vytváraní komplexných používateľských príručiek.

Finančné výkazy: Podniky často spájajú Excel do PDF, aby konsolidovali účtovnú závierku a prezentovali ich v jednotnom a profesionálnom formáte.

Projektová dokumentácia: V projektovom manažmente možno budete musieť zlúčiť Excel do PDF pre projektovú dokumentáciu a spojiť rôzne časové harmonogramy projektu, rozpočty a správy o pokroku.

Zhromažďovanie údajov prieskumu: Pri analýze údajov prieskumu z rôznych zdrojov zlúčenie programu Excel do PDF zjednodušuje proces zdieľania konečnej analýzy a výsledkov so zainteresovanými stranami.

Konsolidácia faktúr: Malé podniky často spájajú Excel s PDF na účely fakturácie a kombinujú viaceré faktúry do jedného súboru PDF pre klientov.

Výročné správy: V prípade firemných výročných správ je zlúčenie programu Excel do PDF bežným krokom pri súdržnom prezentovaní finančných údajov, grafov a metrík výkonnosti.

Záznamy zamestnancov: V oddeleniach ľudských zdrojov sa zlúčenie programu Excel do PDF používa na vytváranie záznamov zamestnancov, ktoré spájajú rôzne dátové body, ako je dochádzka, zostatky dovolenky a hodnotenie výkonnosti.

Výskumné práce: Akademici a výskumníci spájajú Excel do PDF pri začleňovaní dátových tabuliek a grafov do svojich výskumných prác alebo publikácií.

Finančné plánovanie: Finanční plánovači spájajú Excel do PDF, aby klientom poskytli komplexné finančné plány vrátane súhrnov rozpočtu, investičných portfólií a prognóz dôchodku.

V každom z týchto prípadov zlúčenie programu Excel do PDF zjednodušuje proces vytvárania organizovaných a ľahko zdieľateľných dokumentov. Je to cenný nástroj pre profesionálov v rôznych oblastiach.

Ako to funguje

01
arrow

Vyberte súbory

Môžete si vybrať súbory zo súborového systému, Dropboxu a Disku Google.

02
arrow

Zoradiť súbory

Zadajte postupnosť zlučovania súborov.

03
arrow

Stlačte tlačidlo „ZLÚČIŤ“

s cieľom nahrať súbory na spracovanie.

04

Počkajte na dokončenie

Bude to trvať od 10 sekúnd do niekoľkých minút v závislosti od počtu a veľkosti súborov.

FAQ

Môžem zlúčiť súbory programu Excel s rôznymi formátami alebo rozložením?

Áno, môžete zlúčiť súbory programu Excel s rôznymi formátami, ale je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa údaje, ktoré chcete zlúčiť, správne zarovnávajú. Možno budete musieť vykonať úpravy súborov pred zlúčením.

Sú moje pôvodné súbory programu Excel počas procesu zlúčenia bezpečné?

Áno, vaše pôvodné súbory sú v bezpečí. Náš nástroj nemení ani neodstráni vaše pôvodné súbory. Vytvorí nový zlúčený súbor a ponecháva zdrojové súbory nedotknuté.

Aké formáty súborov programu Excel sú podporované na zlúčenie?

Väčšina nástrojov na zlučovanie programu Excel podporuje bežné formáty ako .xlsx (Excel Workbook) a.xls (Excel 97-2003 Workbook). Skontrolujte dokumentáciu nástroja na kompatibilitu konkrétneho formátu.